Фанера хвоя, ФСФ, Iх/IIIх, Е1, 2440x 1220x 6.5 ГОСТ 3916.2-96